Stichting Ik Werk! bevordert zinvolle dagbesteding voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Door bezuinigingen van de overheid dreigen veel mensen met een beperking tussen wal en schip te vallen Mensen passen niet in het reguliere aanbod en hebben dan andere laagdrempelige maatwerk oplossingen nodig. Zo kan iemand medisch gezien in staat zijn om in een aangepaste betaalde functie te werken maar tijdelijk geen werk hebben. Dan kan een tijdelijke dagbesteding of anderszins coachende activiteiten belangrijk zijn om het welbevinden van de "werkzoekende" met een beperking op peil te houden. Thuis zitten veroorzaakt vaak psycho sociale problemen. Het reguliere re-integratie / dagbestedingsaanbod heeft daar op dit moment geen oplossing voor.

Ook kan er een aangepaste scholing of training nodig zijn. In het regulier beroepsonderwijs is steeds minder mogelijk. Mensen met een verstandelijke en/of psychische beperkingen kunnen vaak alleen deelkwalificaties halen. Het versterkt hun gevoel voor eigen waarden maar is niet reguliere aanbod beschikbaar; en past even eens niet de reguliere financiering van onderwijs, re-integratie & dagbesteding.

Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op onze website voor de verschillende diensten die wij kunnen leveren.

Mensen met een beperking hebben vaak een minimaal besteedbaar inkomen. Daarom is het soms noodzakelijk om zaken te vergoeden, zoals reiskosten of dienstkleden. Of soms gewoon een kleine beloning voor je inzet op je vrijwilligerswerk. Het vergoeden van dit soort zaken aan het individu maakt groot verschil. Het kan zwaardere hulpverlening en schulden problematiek wellicht voorkomen.

Stichting Ik Werk heeft sinds 2012 een ANBI status dat betekent dat giften belasting aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn we door het ministerie van VWS geschikt bevonden om zorg aan de doelgroep te verlenen. Het zorgkantoor heeft echter geen contract met ons, daarom moeten we onze projecten anders financieren.

Voor het kunnen organiseren en opzetten van boven genoemde projecten, kleinschalige ondersteuning aan individuen vragen wij sponsoring. Het is ook mogelijk om een individuele gehandicapte te (financieel) steunen om zinvolle dagbesteding, training, scholing te verwerven en te behouden. Bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van iemand met een beperking. Daarnaast kunnen er kleine financiele problemen opgelost worden.

Personen of instellingen die stichting Ik Werk! willen doneren kunnen indien gewenst persoonlijk betrokken worden bij de stichting of bij het door hem of haar gefinancierde project. De donateur kan zich daarom goed op de hoogte stellen van de wijze waarop de gift besteedt wordt. Wij zien onze donateurs en/of sponsors als opdrachtgevers dieĀ  tevreden en betrokken willen zijn en blijven. Wij willen samen met onze donateurs werken aan onze doelstellingen tw een zo zinvol mogelijke dagbesteding bevorderen voor mensen met een beperking.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw giften en donaties,

Met vriendelijke groet,

Henk Streefkerk
Namens het bestuur