De Stichting Ik Werk! bevordert zinvolle dagbesteding voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Deze mensen passen niet in het reguliere aanbod en hebben dan andere laagdrempelige maatwerk oplossingen nodig.

Terug naar vorige pagina

De stichting heeft ten doel: werk casu quo een zo zinvol mogelijke dagbesteding casu quo werk voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking te realiseren zodat zij zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen participeren.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het aanbieden van detachering en/of uitzendingsdiensten;
- het houden van bijeenkomsten en het verzorgen van activiteiten;
- het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn;
- activerende activiteiten gericht op:
  a. herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek; of
  b. het omgaan met de gevolgen van een somatische of psychiatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke handicap.
- ondersteunende activiteiten in verband met een somatische, of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke handicap of een psychosociaal probleem, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de klant in de samenleving, te verlenen door de stichting;
- het onderhouden van een netwerk met (potentiele) werkgevers;
- al hetgeen ter bevordering van het doel nuttig of noodzakelijk mocht zijn.

Zie voor verdere uitwerking onze producten op de pagina welkom!

Terug naar vorige pagina