Onder de mensen!

Terug naar vorige pagina

De doelgroep waar stichting Ik Werk! binnen het product dagbesteding zich op richt zijn mensen met ernstig medische beperkingen, die om te kunnen functioneren afhankelijk zijn van een voor hen geformeerde setting.

Onze doelgroep (potentiele) werknemers passen vrijwel niet in het reguliere aanbod van sociale werkplaatsen en/of dagbesteding geleverd door de zorgaanbieders of gemeentelijke sociale werkvoorziening schappen. Onze mensen zijn gebaat bij een individuele aanpak; een stukje zorg op maat. Daar de huidige bezuinigingen dreigen deze mensen geen eerlijke kans meer te krijgen.

Projecten die stichting Ik Werk! doet kunnen gericht zijn op het ondersteunen van een individuele "werk" zoekende, of kleinschalige projecten zijn.

Deze manier van werken wordt kan niet altijd uit reguliere middelen gefinancierd worden. Daarom is het ook mogelijk om projecten van stichting Ik Werk financieel te steunen. Stichting Ik Werk! heeft een ANBI status; hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.

Terug naar vorige pagina