Detachering in het vrije bedrijf

Terug naar vorige pagina

Stichting Ik Werk! is in 2006 opgericht omdat we merkte dat werkgevers het moeilijk vonden om mensen met een beperking een betaalde baan aan te bieden. Zowel grote als kleine bedrijven hadden soms door organisatorische redenen geen mogelijkheid om mensen formeel in dienst te nemen. Om werkgevers praktisch van dienst te kunnen zijn en dit knelpunt op te lossen hebben wij stichting Ik Werk! opgericht. Uniek aan stichting Ik Werk! is dat wij geen winstoogmerk hebben. Daarom bieden wij onze detachering kostendekkend aan. De inlener betaald alleen de feitelijke kosten de van detachering. De feitelijke salariskosten en overige kosten die het in loondienst hebben van een werknemer berekenen we door aan onze werkgevers die we inleners noemen. De inlener krijgt een overeenkomst voor tenminste 6 maanden. Veel van onze inleners kiezen voor een duurzame samenwerking met de stichting door een detacheringsovereenkomst aan te gaan voor langere tijd.

Met het detacheren zonder winstoogmerk denken wij een "drempel" te hebben weg genomen waardoor mensen met een beperking eenvoudiger aan het werk komen in een voor hen aangepaste functie. Dit is echter niet de hoofddoelstelling van stichting Ik Werk! Stichting Ik Werk! heeft als doelstelling het bevorderen van een zo zinvol mogelijke dagbesteding voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking. Detacheren bij reguliere werkgevers is een middel om onze doelstelling te bereiken.

Terug naar vorige pagina