Scholing, stages, werkervaringsplaatsen

Terug naar vorige pagina

Naast detacheren willen we de doelstelling van Ikwerk! bereiken is door het aanbieden en opzetten van aangepaste scholing, stages, werkervaringsplaatsen opmaat. Wij werken niet aanbodsgericht maar vraag gericht. Rondom de vraag of problematiek van de klant / werkzoekende organiseren wij het juiste aanbod, zetten individuele begeleiding en coaching in die laagdrempelig voor de doelgroep. Niet de beperkingen zijn leidend maar de mogelijkheden die iemand heeft. We werken vanuit een holistische mensvisie. We streven naar emancipatie bevordering zelfbeschikkingsrecht en eigen regie in het persoonlijke leven van mensen met een beperking. Het hebben van een zinvolle dagbesteding is hiervoor essentieel.

Deze manier van werken wordt kan niet altijd uit reguliere middelen gefinancierd worden. Daarom is het ook mogelijk om projecten van stichting Ik Werk financieel te steunen. Stichting Ik Werk! heeft een ANBI status; hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting.

Terug naar vorige pagina