Sociale redzaamheid

Terug naar vorige pagina

Wij hebben een AWBZ-erkenning. Het plan is om bij zorgkantoren in de regio Rotterdam en Zuidhollandse eilanden om mee te dingen bij de aanbesteding van AWBZ-plekken. Daarnaast worden scholen, clientenorganisaties, UWV, WSW, gemeenten en MEE ook benaderd zodat potentiele klanten ook gericht om een plaats bij stichting Ik werk! kunnen vragen. Dit doel geldt eveneens voor de mond-op-mond reclame binnen het reeds bestaande netwerk van re-integratie en jobcoachbedrijf Maatpak. Door hen te informeren over stichting Ik werk! en de mogelijkheden die deze stichting biedt mikken we op een gemotiveerde klantenkring die specifiek kiest voor onze werkwijze. Exclusieve verkoop argumenten daarbij zijn: maatwerk middels unieke werkwijze, kleinschaligheid, persoonlijke contacten en een uitgebreid netwerk binnen diverse werkvelden.

Stichting Ik werk! wil op een brede doelgroep richten: schoolverlaters van mytyl en zmlk onderwijs, mensen die bekend zijn bij MEE of het UWV en de WSW die niet bemiddelbaar zijn voor een betaalde baan: (jong) volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en volwassenen met een verworven hersenletsel. Zij zijn leerbaar maar hebben nog onvoldoende arbeidsrijpheid. Om hen daarin te begeleiden en hen te laten oefenen is een veilige, beschermde omgeving of leerplek nodig waar zij gelegenheid hebben zich in gedrag en op het gebied van sociale redzaamheid verder te ontwikkelen.

Stichting Ik werk! richt zich daarbij op mensen die geen of beperkt hulp nodig hebben bij ADL.

Het product dagbesteding is gebaseerd op vier peilers:

  • Persoonlijke ontwikkeling en groei
  • Werkveldorientatie
  • Arbeidsattitude
  • Competenties en vaardigheden ontwikkelen

Vertaald in vragen die in samenspraak met de client worden doorgenomen en uitgewerkt tijdens diverse activiteiten komt dat neer op:

  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Wat moet ik?
  • Wat wil ik (nog) leren?

Met deze werkwijze wil stichting Ik werk! op structurele wijze dagbesteding aanbieden die de self-support en empowerment van haar clienten nadrukkelijk stimuleert. We denken dat een deel van hen door deze werkwijze uiteindelijk door kan groeien naar een (betaalde) baan in het reguliere bedrijfsleven omdat zij op termijn beter en bewuster om kunnen gaan met de eisen die een arbeidzaam leven vraagt. Daardoor is de kans van het ervaren van een hogere kwaliteit van leven groter, dat heeft weer een bewezen positieve invloed op de mate waarin mensen al dan niet een beroep doen op zorg (medisch, psychisch, maatschappelijk).

Terug naar vorige pagina